• Vyvážajme odpad, nie kontajnery
 • Aktuálny počet inštalácií riešenia waste:it
  • 80
   Nitra
  • 5
   Zvolen
  • 4
   Topoľčany
  • 10
   Trenčín
  • 51
   Praha
  • 6
   Diaľnica D1
  • 5
   Sydney

Inteligentné monitorovanie odpadu

Komunálne služby predstavujú jednu z najdôležitejších služieb pre občana. Služba, ktorá keď funguje, je doslova neviditeľná – a okamžite viditeľná, ak nefunguje. Každý dodávateľ komunálnych služieb sa snaží dodať ich čo najkvalitnejšie a najefektívnejšie. Súčasný stav však najlepšie popisuje hodnotenie, že vyvážame kontajnery, a nie odpad. Väčšina odvozu odpadu sa realizuje cyklicky, bez znalosti reálneho stavu zaplnenia kontajnerov. V prípade, ak by operátor komunálnych služieb poznal aktuálny stav zaplnenia kontajnerov, dokázal by efektívne plánovať odvoz len tých, u ktorých je to skutočne potrebné a nedochádzalo by k situáciám, kedy sa zvoz zbytočne predlžuje a zdražuje odvozom prázdnych či poloprázdnych kontajnerov.

Waste:IT predstavuje moderné, užívateľsky jednoduché riešenie, ktoré zabezpečuje nepretržité monitorovanie stavu zaplnenia kontajnerov prostredníctvom Waste:IT senzorov zabudovaných v jednotlivých kontajneroch.

Informácie sú prenášané cez mobilnú sieť do bezpečného úložiska, odkiaľ sú operátorovi komunálnych služieb zobrazované do mobilnej aplikácie Waste:IT. Aplikácia zobrazuje potrebné informácie o stave stojísk a kontajnerov ako v štruktúrovanej, tak i v grafickej forme. Riešenie je plne integrovateľné do súčasných informačných systémov zákazníka.

Benefity

• Prehľad o aktuálnom stave zaplnenia kontajnerov (osobitne v každom z nich)
• Informácie o objemoch a približnej váhe odpadu v kontajneroch
• Efektívnejšie a rýchlejšie plánovanie odvozu odpadu
• Navrhnutie optimálnej trasy odvozu s možnosťou jej kontroly
• Možnosť získať okamžitú spätnú väzbu od pracovníka vývozu o stave stojiska a kontajnerov a efektívne reagovať
• Prístup k štatistikám a trendovým predpokladom, ktoré umožnia plánovať odvoz ešte efektívnejšie (napr. vyhodnocovanie sezónneho vývozu)
• Výrazné zníženie nákladov
• Rýchla návratnosť investície
• Horizont možného nasadenia: v priebehu niekoľkých dní
• Nasadenie riešenia umožňuje dosiahnuť okamžitú 15-30% finančnú úsporu (v závislosti od vzdialenosti stojísk a množstva nainštalovaných senzorov v oblasti pokrytej zvozmi)
• Okrem zníženia nákladov na zvoz komunálneho odpadu a zefektívnenia práce pracovníkov komunálnych služieb, ponúka riešenie WASTE:IT aj výraznú pridanú hodnotu pre občana. Vďaka nej môže byť napríklad upozornený na najbližší vhodný kontajner podľa typu odpadu alebo zasielať tipy samosprávam na porušené či nefunkčné kontajnery, a tak aktívne prispievať k zlepšeniu stavu životného prostredia v jeho bezprostrednom okolí.

Prehľadná aplikácia

Mobilná aplikácia Waste:IT prehľadne a prakticky zobrazuje potrebné informácie o stave stojísk a kontajnerov ako v štruktúrovanej, tak i v grafickej forme. Aplikácia je aktuálne dostupná na platforme Android a iOS.

Aplikácia disponuje 3 úrovňami:

Referencie

 • Ing. Ladislav Peniaško
  riaditeľ Nitrianskych komunálnych služieb

  "Naše dôvody využiť riešenie Waste:IT boli číro ekonomické – v zásade by sme v našej práci naozaj radi dosiahli stav, kedy budeme schopní naplniť heslo Vyvážajme odpad, nie kontajnery. Efekt sme zaznamenali okamžite – máme presný prehľad o tom, ako sú kontajnery zaplnené a môžeme podľa toho reagovať. Aktuálne sa nám podarilo vysúťažiť nasadenie senzorov do ďalších 40 zberných nádob na 10 stojiskách".

 • Marián Halla
  operátor Nitrianskych komunálnych služieb

  "S aplikáciou sa nám pracuje dobre, je praktická a nenáročná na obsluhu."

Tím

Waste:IT je riešenie, ktoré vyvinula a vyrába spoločnosť Brain:IT – IT spoločnosť založená na Slovensku v roku 2012 seniorným IT profesionálom Martinom Basilom.
Tím spoločnosti tvoria skúsení projektoví manažéri a architekti s dlhoročnými skúsenosťami v riadení náročných IT projektov, programov a integrácií. Popri softvérových odborníkoch spoločnosť disponuje aj vlastným vývojovým tímom zameraným na vývoj nových inovatívnych technológií a riešení v oblasti senzoriky, dátových prenosov a komunikácie.
Sme hrdí na fakt, že si nás do svojich tímov vyberajú najväčší dodávatelia informačných služieb na slovenskom trhu. Máme za sebou implementáciu projektov v oblasti eGovernment, kde sme zodpovedali za riadenie dodávky diela vyvíjaného internými a externými tímami, vrátane integrácií, architektúry, testovania a prevádzky. eGovernment považujeme za jednu z najväčších profesionálnych výziev, pokiaľ ide o komplexnosť projektového riadenia a náročnosť architektúry.
Využívame mnohoročné skúsenosti podporené metodikami riadenia PRINCE2, PMI, RUP a AGILE. Súčasťou riadenia našich projektov a programov je prepracovaná projektová dokumentácia a administrácia. Ovládame rozsiahle portfólio technológií a industriálnych riešení, ktoré implementujeme podľa metodiky TOGAF a RUP.
Okrem informačných systémov je našou vášňou hľadanie inovatívnych riešení pre rôzne druhy priemyslu. Momentálne našu energiu a vášeň smerujeme do produktu waste:it – inteligentného monitorovacieho riešenia založenom na ultrazvuku, a neuron:it – softvérového riešenia, ktoré poskytuje komplexné prostredie pre prácu so simulovanými/umelými neurónovými sieťami (ANN) a je použiteľný ako univerzálny nástroj na riešenie typov problémov, pri ktorých štandardné algoritmy zlyhávajú. Viac informácií o tomto produkte nájdete na stránke www.brainit.sk

Ústredie - Slovensko

Neváhajte nás kontaktovať

Obchodná 2, 811 06 Bratislava, Slovenská republika

+421 911 450 018

info@wasteit.sk

Pobočka - Austrália

PO BOX 882, Sutherland, NSW 1499, Australia

+61 415 064 685

info@wasteit.com.au

Pobočka - Nový Zéland

PO BOX 215, 7645, Tai Tapu, New Zealand

+64 21 172 7255

info@wasteit.nz